Uitnodiging 3e Try-out Netwerk Het zakelijke hart

Wat is mijn droom? 

 

Al jaren heb ik een droom. Een droom over een netwerk van ondernemers die echt iets aan elkaar hebben, en dat dé plek is voor ondernemers die kostwinner zijn. Tegelijk is mijn droom groter dan ‘een netwerk van ondernemers’.

Ik geloof dat wij – met elkaar – een nieuwe wereld aan het scheppen zijn, as we speak. Een wereld die gaat over duurzaamheid, samenwerken 3.0 en zorgen voor en leren van elkaar. En ik geloof dat dit netwerk daarin een rol kan spelen, minimaal voor de leden.

Aangezien een netwerk per definitie bestaat uit meer dan een persoon, heb ik een aantal collega-ondernemers gevraagd of zij mijn droom herkennen, delen en wilden helpen realiseren. Met een team van ondernemers heb ik in de zomer van 2016 gebrainstormd en daaruit is een serie Try-outs voortgekomen.

De 1e vond plaats op 16 november 2016, de 2e op 16 januari 2017, de 3e staat gepland voor 16 maart 2017 en de première vindt plaats op dinsdag 16 mei 2017.

 

Waarom een Try-out?

 

Starten met een Try-out past in de filosofie van wat het netwerk wil zijn: een ‘veilige’ plek voor ondernemers die kostwinner zijn, waarin iedereen een rol speelt in hoe het netwerk opereert, en waarin persoonlijke en professionele thema’s naast elkaar aan de orde komen. Een plek waarin je kunt oefenen en het niet meteen perfect hoeft te zijn. Via een aantal try-outs werken we toe naar de première van het netwerk in het voorjaar van 2017.

 

Wie helpt mee? 

 

Iedereen die bij een Try-out is geweest, is van harte welkom om mee te denken en mee te helpen. Vanaf het eerste moment is in ieder geval collega ondernemer-kostwinner Marijke Dinnissen betrokken.

 

Waar ging de 1e Try-out over?

 

 • De contouren voor het netwerk, de droom waar het mee begon en waar die heen reikt, en de richting die we uit willen, mét jou
 • Verkenning wat we verstaan onder ondernemer-kostwinner
 • Onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen
 • Brainstorm over welke thema’s we belangrijk vinden
 • We gebruiken elke keer werkvormen zoals Dialoog, Deep Democracy en Open Space omdat deze aansluiten bij mijn verlangen naar gezamenlijk vormgeven.

 

Hoe zag de 1e Try-out eruit? 

 

Foto collage 1e Try-out Netwerk het zakelijke hart

 

 

Waar ging de 2e Try-out over? 

 

 • Een verdieping van de onderlinge kennismaking. Met de Talking Stick een cirkel om te zien, horen en voelen wie de ander is.
 • Eerst brainstormen in ons uppie over wat nu de (voor)waarden zijn waaraan deze Safe Haven community zou moeten voldoen.
 • Dit hebben we in dialoog met elkaar gekoppeld aan de vraag “welke urgente ondernemersvragen zou ik in willen brengen en wat is daarvoor (dus) nodig”.
 • Hetgeen input leverde op de vraag hoe willen we kennis & kunde uitwisselen binnen netwerk.
 • De lijst met ideeën en suggesties is genoteerd en zal bij de 3e Try-out ingebracht worden.

 

Hoe zag de 2e Try-out eruit? 

 

 

Na afloop van de 2e Try-out van Netwerk Het zakelijke hart

 

Waar ging de 3e Try-out over? 

 

 • Verdiepende kennismaking waarbij het ging om de vragen:
  • Wie ben ik en wat doe ik?
  • Voor welk leefsysteem ben ik kostwinner?
  • Hoe zit ik er nu bij?
 • Een eerste uitstapje naar het uitwisselen van kennis, kunde & wijsheid op het thema “de impact van de verantwoordelijkheid van het kostwinnerschap op ondernemen
  • We hebben systemisch gewerkt met de relatie tussen de rol ondernemer en de rol kostwinner in onszelf. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Hoe zien en ervaren ze elkaar? Hebben ze een vruchtbare samenwerkingsrelatie?
 • Een vooruitblik naar de première (dinsdag 16 mei 2017)

 

Voor wie is dit netwerk? 

 

Ben jij OK? Ondernemer én kostwinner? En daarnaast,

 • Weet je dat professionele groei hand in hand gaat met zelfkennis?
 • Wil je graag leren van de eigen-wijsheid van collega ondernemers?
 • Ben je bereid je kennis en inzichten te delen met collega’s?
 • Vind je het leuk om samen dit netwerk vorm te geven?

 

Dan is dit netwerk voor jou. De première is op dinsdag 16 mei 2017.

 

Cover

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment